Zašto postati član?
prev
next
Pravna služba

Propisana pravila za rad ugostiteljskog objekta

Prilikom obavljanja ugostiteljske djelatnosti svaki ugostitelj (pravna ili fizička osoba) je dužan nakon  ishođenja rješenja o ispunjavanju minimalnih tehničkih uvjeta pridržavati se slijedećih pravila za rad.

Ovo su propisana pravila za ugostitelje i svakako predlažemo da se informirate o njima i pridržavate istih.

 • Na ulazu u ugostiteljski objekt vidno istaknuti:
  •    tvrtku te vrstu i kategoriju objekta,
  •    radno vrijeme ugostiteljskog objekta sukladno propisanom radnom vremenu;
   
 • Pružati isključivo ugostiteljske usluge koje su predmet poslovanja sukladno odobrenju za rad;
   
 • Onemogućiti iznošenje pića i napitaka radi konzumiranja izvan zatvorenih prostora ugostiteljskog objekta koji ispunjava uvjete za rad noću ;
   
 • Istaknuti cjenik usluga i pridržavati se navedenih cijena. Cjenike staviti na raspolaganje gostima u dovoljnom broju primjeraka;
   
 • Utvrditi normative o utrošku namirnica i pića, pružati usluge u količinama i kvalteti sukladno normativima;
   
 • U ugostiteljskim objektima u kojima se gostima nude topla i hladna jela, jelovnici i karte pića moraju biti izloženi na ulazu ugostiteljskog objekta na prikladan način – ispisani na lokalnom  i najmanje jednom svjetskom jeziku te imati dovoljan broj jelovnika i karti pića sukladno učestalosti narudžbi;
   
 • Izdati gostu račun za svaku pruženu ugostiteljsku uslugu s naznakom vrste, količine i cijene pruženih usluga, na računu mora biti istaknuta tvrtka ugostitelja i datum  izdavanja računa;
   
 • Voditi knjigu žalbe na propisan  način u svakom  ugostiteljskom objektu;
   
 • Osvježavajuća bezalkoholna gazirana pića usluživati iz originalnih pakiranja kojima se osigurava očuvanje kvalitete proizvoda do trenutka potrošnje;
   
 • Voditi računa da objekt glede uređaja i opreme udovoljava minimalno-tehničkim uvjetima, tj. održavati ga u stanju u kojemu mu je odobreno obavljanje djelatnosti;
   
 • U pretprostorima zahoda za goste ugostitelj mora održavati red i čistoću, osigurati ispravnost i funkcionalnost opreme i uređaja, dostatnost sredstava za čišćenje, te otklanjati druge nedostatke u odnosu na uvjete propisane Pravilnikom;
   
 • Održavati higijenu u sanitarnom čvoru (osigurati tekući sapun, papirnate ubruse i toaletni papir, osvježivač prostora)
   
 • - oprema zahoda: oznaka zahoda, polica ispod ogledala, posuda za otpatke, naprava za zaključavanje, kuka za vješanje odjeće, zahodska četka, polica za odlaganje torbice unutar ženskog zahoda;
   
 • Osigurati toplu vodu na točioniku;
   
 • U prostorijama u kojima borave gosti osigurati odgovarajući način grijanja do temperature od najmanje 18,5 C;
   
 • Osigurati sanitarne knjižice (za vlasnika i sve zaposlene) sa uredno obavljenim zdravstvenim pregledom
   
 • Vlasnik i svi zaposleni moraju  imati položen ispit iz higijene namirnica (tzv.higijenski minimum)
   
 • Osigurati radnu odjeću za zaposlene (propisano pravilnikom):

  -    na usluživanju jela i pića - hlače ili suknju u boji, košulju ili bluzu odnosno radnu kutu u svijetloj boji. Ukoliko se u objektu uslužuje samo piče umjesto radnih hlača ili suknje dostatna je pregača u svijetloj boji,

  -    na točenju i spravljanju pića - košulja ili bluza i pregača u svijetloj boji. Šef sale, šef konobara i šef servisa mogu nositi odijelo, smoking ili frak odnosno kostim ili haljinu u crnoj ili u drugoj boji

  Posebna radna odjeća osoblja uposlenog u ugostiteljskim objektima može biti u skladu sa specifičnostima i posebnim karakteristikama pojedinog objekta;

   
 • Sve zaposlene radnike prijaviti nadležnom fondu mirovinskog osiguranja;
   
 • Pisanim putem obavijestiti nadležni ured  o prestanku obavljanja djelatnosti u ugostiteljskom objektu u roku od osam dana od nastale promjene;
   
 • Gostima mlađim od 18 godina zabranjeno je usluživanje odnosno konzumiranje alkoholnih pića u ugostiteljskom objektu.


U vašem je interesu da se navedenog pridržavate, jer su kazne za povrede propisa vrlo visoke, a učestalo ponavljanje istih djela dovodi do privremenog ili trajnog oduzimanja odobrenja za rad.