Zašto postati član?
prev
next
Česta pitanja

Nakon uvođenja Zakona o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda, objasnite mi gdje je dozvoljeno pušenje u ugostiteljskom objektu?

Nakon 09. travnja 2010. godine, kada su se počele primjenjivati odredbe Zakona o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda („Narodne novine“ broj 125/08., 55/09. – ispr. i br. 119/09.) i na vlasnike, odnosno korisnike svih ugostiteljskih objekata, zabranjeno je pušenje u zatvorenim dijelovima svih ugostiteljskih objekta, osim u prostoru za pušenje koji ne smije biti manji od 10 m², niti smije zauzimati više od 20% površine prostora za usluživanje, te mora biti uređen tako da iz njega nije moguć protok zraka onečišćenog duhanskim dimom u drugi prostor, ne smije biti namijenjen prijelazu u druge prostore i u takvom se prostoru ne smije usluživati hrana ni piće. Nadalje, prostor za pušenje mora biti zatvorena prostorija sa cijelom površinom svih pripadajućih zidova i stropa, s kliznim vratima koja se moraju samostalno zatvarati. Zatvoreni prozori i vrata smatraju se kao dio zida. Iznad ili uz vrata prostora za pušenje mora se nalaziti oznaka „Prostor za pušenje“ s navedenim brojem osoba koje istodobno prostor za pušenje može primiti. Ispred ulaza u prostor za pušenje i u prostoru za pušenje mora se osigurati da se u slučaju kvara ventilacijskog sustava automatski pojavi oznaka „Zabranjeno pušenje zbog kvara na ventilacijskom sustavu“. Također, prostor za pušenje mora biti opremljen ventilacijskim sustavom i sustavom za filtriranje koji je sastavni dio prostora za pušenje i koji je fizički odvojen od drugoga ventilacijskog sustava zatvorenoga javnog prostora u kojem je prostor za pušenje. Duhanskim dimom onečišćen zrak iz prostora za pušenje ne smije prelaziti u druge zatvorene prostorije zatvorenoga javnog prostora. Ventilacijski sustav prostora za pušenje mora raditi automatski i osiguravati da nema istjecanja dima u druge zatvorene prostorije zatvorenoga javnog prostora.

U ugostiteljskom objektu u kojem se isključivo uslužuje piće, a u kojem nije moguće ispuniti naprijed navedene uvjete (to su uglavnom prostori manji od 50 m²), vlasnik, odnosno korisnik objekta može prostor za usluživanje odrediti pušačkim prostorom, o čemu u tom prostoru mora istaknuti oznaku o dozvoli pušenja. Navedeni pušački prostor mora imati ventilacijski sustav koji omogućuje najmanje 10 izmjena zraka na sat, odvod zraka onečišćenog duhanskim dimom iz pušačkog prostora u otvoreni prostor mora se osigurati sustavom za filtriranje, te takav prostor mora biti opremljen sredstvima promidžbe spoznaje o štetnosti uporabe duhanskih proizvoda (plakat, leci, naljepnice ili sl.).

Uz navedene prostore pušenje je dozvoljeno i na terasama ugostiteljskih objekata, koje su potpuno otvoreni prostori s više od 50% pripadajućih površina (pomičnih ili nepomičnih stijenki).

Člankom 27. stavkom 1. točkom 28. i stavkom 2. cit. Zakona, je propisana kazna za ugostitelja koji nije osigurao poštivanje zabrane pušenja u zatvorenom prostoru ugostiteljskog objekta i to novčana kazna u iznosu od 30.000,00 do 150.000,00 kuna za ugostitelja pravnu osobu, te u iznosu od 5.000,00 do 15.000,00 kuna za odgovornu osobu u pravnoj osobi, kao i za ugostitelja fizičku osobu.
Člankom 28. cit. Zakona, propisana je novčana kazna u iznosu od 500,00 do 1.000,00 kuna fizičkoj osobi (tj. konobaru) koji u ugostiteljskom objektu uslužuje hranu i/ili piće osobi koja je zatečena da puši u dijelu ugostiteljskog objekta u kojem je pušenje zabranjeno, a člankom 29. stavkom 1. točkom 2. cit. Zakona propisana je novčana kazna u iznosu od 1.000,00 kuna za fizičku osobu (gosta) ako puši u zatvorenom dijelu ugostiteljskog objekta u kojem je pušenje zabranjeno.

Postavite pitanje pravnoj službi
captcha refresh